تمامی تصمیمات اتخاذ شده توسط روبات نهایتا منجر به حرکت آن می شود. اینکه روبات در چه مسیری به سمت توپ حرکت کند تا با پیمودن کوتاه ترین مسیر در کوتاه ترین زمان ممکن، بدون برخورد با سایر رویات ها به مقصد خود برسد از اهمیت به سزایی برخوردار است. از آن مهم تر، توانایی حرکت روبات بر روی دوپا و حفظ تعادل در حین راه رفتن می باشد. این فعالیت ها از نظر علمی با کنترل کردن بازو های صنعتی، فعالیت های اتوماتیک در کارخانه ها و موارد بسیار دیگری برابر است. دانشجویان رشته های مکانیک و مکاترونیک بهترین گزینه برای پژوهش و فعالیت در این دو زمینه می باشند.

هر روبات با استفاده از اطلاعات کسب شده از محیط، نیازمند تصمیم گیری هوشمندانه ای است که منجر به بهبود روند بازی در جهت پیروزی تیمش شود. این تصمیم گیری می تواند از قوانین از پیش تعیین شده تشکیل شده باشند یا در حین بازی با توجه به تیم مقابل و روش های یاد گیری ماشین اتخاذ شوند. تصمیمات شامل حرکت کردن به سمت توپ، جایگیری مناسب در بازی، پاس دادن یا دیگر تصمیمات فردی یا جمعی باشد. این حیطه درهمه مواردی که یک دستگاه یا روبات نیاز به تصمیم گیری خود کار دارد کاربرد دارد. همچنین می توان به روبات هایی که با همکاری، هدف مشترکی را دنبال می کنند را نیز از کاربردهای آن شمرد.  تمامی دانشجویانی که با اصول و مقدمات برنامه نوسی آشنایی دارند می توانند در این قسمت به کار و فعالیت بپردازند.

در این قسمت هدف اصلی بدست آوردن تخمین مناسبی از موقعیت روبات و اشیاء اطراف آن به کمک پالایش اطلاعات بدست آمده از بخش پردازش تصویر است. به طور مثال اینکه روبات در چه موقعیتی است، روبات های هم تیمی و یا حریف در چه موقعیتی هستند، اینکه توپ با چه سرعتی در زمین حرکت می کند، همگی توسط مدل سازی صحیح محیط پیرامونی قابل محاسبه هستند. این قبیل مسایل در موقعیت یابی روبات ها٬ اتومبیل ها و اشیاء کاربرد دارد. علاوه بر این در هر موقعیتی که داده ها ورودی مستقیما قابل استفاده نباشند و نیاز به پالایش داشته باشند مدل سازی کاربرد دارد. دانشجویان رشته های برق، کامپیوتر، کنترل، هوش مصنوعی و مکاترونیک که در سطوح مقدماتی با مبانی آمار و احتمال مهندسی آشنایی دارند می توانند در این حوزه اقدام به فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی نمایند.

در این بخش روبات با استفاده از دوربین های خود تصویر محیط که در واقع دنباله ای از اعداد می باشد را ذخیره و به ترتیب پشت سر هم در فضایی نگهداری می کند. سپس با کمک الگوریتم های پردازش تصویر و با استفاده از روش های یادگیری ماشین، اقدام به تشخیص اشیاء می نماید. این اشیاء عبارتند از توپ، دروازه ها، روبات های دیگر و محدوده زمین. این زمینه فعالیت می تواند در پردازش تصاویر پزشکی و تشخیص برخی بیماری ها٬ پردازش های امنیتی و احراز هویت٬ کنترل خود کار هواپیما و اتومبیل و بسیاری موارد دیگر کاربرد داشته باشد. دانشجویان رشته های کامپیوتر، هوش مصنوعی و مکاترونیک، علاقه مند به فعالیت در حوزه بینایی ماشین می توانند آزمایشگاه نائو را به عنوان بستر عملی پروژه های خود انتخاب نمایند.