اعضای تیم:

 • امید امیرغیاثوند (استاد مشاور) 
 • محمد علی شرع پسند (سرپرست تیم)
 • نوین شاهرودی‌
 • محمدرضا حسن زاده
 • سینا مقدم مهر
 • عرفان کوزه گران
 • فرزاد فتحعلی بیگلو
 • علی سیروس ضیاء
 • مسعود خیری
 • مصطفی حسن پور
 • سارا صفرآبادی
 • علی پیری

اعضای سابق تیم (بر اساس آخرین حضور):

 • عارف مقدم مهر
 • محمدعلی ذاکری هرندی
 • محمدرضا قازلی
 • پویا ساقریچی ها
 • فریبرز میرطالبی
 • محمدعلیخانی
 • کوشا زارعی
 • سپهر طباطبايی
 • محمد شفیعی رضوانی نژاد
 • مجید لشگریان
 • مصطفی یعقوبی
 • محمدرضا شاه محمدی
 • مانی غفاری جدیدی
 • احسان هاشمی
 • فراز فرجی
 • رضا هاشمی فرد
 • امیررضا کریمی