در این بخش روبات با استفاده از دوربین های خود تصویر محیط که در واقع دنباله ای از اعداد می باشد را ذخیره و به ترتیب پشت سر هم در فضایی نگهداری می کند. سپس با کمک الگوریتم های پردازش تصویر و با استفاده از روش های یادگیری ماشین، اقدام به تشخیص اشیاء می نماید. این اشیاء عبارتند از توپ، دروازه ها، روبات های دیگر و محدوده زمین. این زمینه فعالیت می تواند در پردازش تصاویر پزشکی و تشخیص برخی بیماری ها٬ پردازش های امنیتی و احراز هویت٬ کنترل خود کار هواپیما و اتومبیل و بسیاری موارد دیگر کاربرد داشته باشد. دانشجویان رشته های کامپیوتر، هوش مصنوعی و مکاترونیک، علاقه مند به فعالیت در حوزه بینایی ماشین می توانند آزمایشگاه نائو را به عنوان بستر عملی پروژه های خود انتخاب نمایند.