تمامی تصمیمات اتخاذ شده توسط روبات نهایتا منجر به حرکت آن می شود. اینکه روبات در چه مسیری به سمت توپ حرکت کند تا با پیمودن کوتاه ترین مسیر در کوتاه ترین زمان ممکن، بدون برخورد با سایر رویات ها به مقصد خود برسد از اهمیت به سزایی برخوردار است. از آن مهم تر، توانایی حرکت روبات بر روی دوپا و حفظ تعادل در حین راه رفتن می باشد. این فعالیت ها از نظر علمی با کنترل کردن بازو های صنعتی، فعالیت های اتوماتیک در کارخانه ها و موارد بسیار دیگری برابر است. دانشجویان رشته های مکانیک و مکاترونیک بهترین گزینه برای پژوهش و فعالیت در این دو زمینه می باشند.